Obszar medyczny


 • Ruch Chorych: Izba Przyjęć
 • Oddział, Statystyka, SOR, Apteka
 • Apteczka Oddziałowa
 • Blok Operacyjny
 • Blok Porodowy
 • Przychodnia (Rejestracja/Recepcja, Gabinet Lekarski, Statystyka LO)
 • Rehabilitacja
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Zarządzanie Dokumentacją Medyczną
 • Bank Krwi
 • Laboratorium z mikrobiologią
 • Pracownia Diagnostyczna
 • Pracownia Patomorfologii
 • Gabinet Zabiegowy
 • Stomatologia
 • Punkt Pobrań
 • Oddział Dializowanych (Stacja Dializ)
 • Medycyna Nuklearna
 • Badania Kliniczne
 • Zakażenia szpitalne Rozliczenia z płatnikami (Rozliczenia z NFZ, Komercja, Symulator JGP)
 • Symulator Ryczałtu
 • Obszar administracyjno-zarządczy

 • Obszar administracyjno-zarządczy
 • Finanse-Księgowość
 • Rejestr Sprzedaży
 • Zakupów, Kasa
 • Windykacja
 • Kadry - Płace
 • Ewidencja Czasu Pracy (Grafik Pracy)
 • Gospodarka Materiałowa
 • Środki trwałe
 • Wyposażenie
 • Elektroniczna inwentaryzacja
 • Ewidencja aparatury medycznej
 • Obsługa zamówień i przetargów
 • Koszty (wycena kosztów rzeczywistych)
 • Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
 • Kalkulacja Kosztów Leczenia, Budżetowanie
 • System Wspomagania Decyzji
 • Portal Pracownika
 • System informacji zarządczej

  SIZ zajmuje się przede wszystkim tworzeniem raportów lub zestawień bazujących na danych gromadzonych w systemie medycznym (HIS) oraz systemie administracyjnym (ERP).

  Tworzy analizy rentowności grup JGP. Kontroluje stan wykonania umów z NFZ. Monitoruje wykonanie budżetu. Kontroluje koszty z uwzględnieniem ośrodków ich powstawania.

  Program szpitalny umożliwia bieżące śledzenie wyniku finansowego. Wykorzystuje wskaźniki umożliwiając dogłębną analizę sytuacji finansowej jednostki. Tworzy analizy statystyk medycznych.

  Oprogramowanie dla szpitala współpracuje z urządzeniami mobilnymi co pozwala uzyskać menedżerowi informację w dowolnym miejscu.

  Integracja z systemami zewnętrznymi

 • RIS,
 • PACS,
 • LIS,
 • Systemy skanujące,
 • Unit Dose,
 • Sterylizatornie,
 • Żywienie Chorych,
 • Cytostatyki,
 • System Obiegu Dokumentów.