Zespół

Nad prawidłowym funkcjonowaniem TK-MED. czuwa:

Rafał Błauciak
Prezes Zarządu

Marcin Szymacha
Dyrektor ds. Systemów Medycznych
Prokurent Spółki

Bartek Woźniak
Zastępca Dyrektor ds. Systemów Medycznych

Łukasz Oleński
Dyrektor ds. Usług IT
Prokurent Spółki

Jakub Podora
Zastępca Dyrektor ds. Usług IT

Tomasz Smreczak
Dyrektor ds. Sprzedaży

Karolina Gawłowska
Dyrektor ds. Organizacji i Kontroli
Prokurent Spółki

RekrutacjaS2