Nasz proces rekrutacji składa się z kilku etapów.

ETAP 1 – Rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
W zakładce Kariera – Aktualne Ogłoszenia – są na bieżąco zamieszczane nasze rekrutacje. Korzystamy również z portalu pracuj.pl i olx.pl. Aplikacje można wysyłać na adres cv@tk-med.pl. Kandydaci, którzy spełniają nasze wymagania i ich wstępna ocena przeszła pozytywnie, zostają telefonicznie zaproszeni na rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję. W uzgodnionym dwustronnie dniu nasz rekruter dzwoni do kandydata/ kandydatki celem przeprowadzenia rozmowy, w czasie której weryfikujemy zgodność informacji podanych w CV z wymaganiami stanowiska, na które szukamy pracownika. Średni czas takiej rozmowy trwa od 20 do 30 minut. Po zakończeniu wszystkich rozmów, kandydaci/kandydatki są informowani telefonicznie lub mailowo o wyniku etapu 1.
ETAP 2 – Spotkanie z zakwalifikowanymi kandydatami/ kandydatkami.
W uzgodnionym dwustronnie dniu Dyrektor działu zgłaszającego zapotrzebowanie rekrutacyjne w asyście osób merytorycznych przeprowadza wideokonferencję lub spotkanie bezpośrednie, w trakcie którego weryfikowany jest poziom deklarowanych kompetencji oraz poziom dopasowania charakteru kandydata. Średni czas spotkania to ok. 60 minut. Kandydaci/ kandydatki drogą telefoniczną lub mailową otrzymują informację o wyniku spotkania i ewentualnym zaproszeniu do etapu 3.
ETAP 3 – Złożenie oferty współpracy wybranym kandydatom/ kandydatkom.
W etapie 3 kandydatowi/ kandydatce zostaje telefonicznie przedstawiona oferta współpracy. Po złożeniu oferty współpracy przez TK-MED kandydat/ kandydatka otrzymuje kilka dni na podjęcie decyzji, o której informuje nas telefonicznie. W przypadku pozytywnego zakończenia wszystkich etapów, podpisujemy umowę przedwstępną lub docelową, w zależności od terminu rozpoczęcia współpracy.