Ścieżki rozwoju

W zależności od posiadanych kompetencji i obranego kierunku rozwoju nasza struktura organizacyjna przewiduje następujące ścieżki rozwoju:

Dział usług IT

Młodszy Specjalista ds. Usług IT
Specjalista ds. Usług IT
Starszy Specjalista ds. Usług IT
Ekspert ds. Usług IT
Zastępca Dyrektora ds. Usług IT
Dyrektor ds. Usług IT

Dział Sprzedaży

Młodszy Specjalista ds. Prospectingu
Specjalista ds. Prospectingu
Starszy Specjalista ds. Prospectingu
Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży
Specjalista ds. Sprzedaży
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Młodszy Specjalista ds. Account Managementu
Specjalista ds. Account Managementu
Starszy Specjalista ds. Account Managementu
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży
Dyrektor ds. Sprzedaży

Dział Systemów Medycznych

Młodszy Specjalista ds. wdrożeń i serwisu
Specjalista ds. wdrożeń i serwisu
Starszy Specjalista ds. wdrożeń i serwisu
Ekspert ds. wdrożeń i serwisu
Zastępca Dyrektora ds. Systemów Medycznych
Dyrektor ds. Systemów Medycznych

Dział Marketingu

Młodszy Specjalista ds. Marketingu
Specjalista ds. Marketingu
Starszy Specjalista ds. Marketingu
Zastępca Dyrektora ds. Marketingu
Dyrektor ds. Marketingu

Dział Organizacji i Kontroli

Młodszy Specjalista ds. Organizacji i Kontroli
Specjalista ds. Organizacji i Kontroli
Starszy Specjalista ds. Organizacji i Kontroli
Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Kontroli
Dyrektor ds. Organizacji i Kontroli